1. Home
  2. Get Started

Dechrau

Dysgwch sut i drosi, golygu, llofnodi, uno a rheoli dogfennau

Trosolwg

Mae Conholdate Apps yn offer ar-lein traws-lwyfan ar gyfer awtomeiddio, rheoli a thrin dogfennau. Sy'n eich galluogi i olygu, uno, trosi, gweld, arwyddo gair, pdf, powerpoint (ppt, pptx) a dogfen OpenOffice ar-lein gydag ychydig o gliciau. Rydym yn cynnig UI / UX syml, glân a greddfol er mwyn i'ch llif gwaith fod mor hawdd â phosibl. Mae Conholdate Apps AM DDIM ac nid oes angen cofrestriad. Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am awtomeiddio dogfen dylech ystyried mewngofnodi, sydd hefyd AM DDIM. Ar gyfer defnyddwyr cofrestredig fe wnaethom baratoi rhai nodweddion menter a phrosesau awtomeiddio dogfennau.

manage

Rheoli

Dyluniwyd ein rheolwr dogfennau ar-lein i wella eich profiad rheoli dogfennau ac mae'n cynnig yr holl offer gofynnol yn union lle mae eu hangen arnoch.

Dysgu mwy
cloud

Storio cwmwl

Sicrhewch fod eich ffeiliau pwysig gyda chi bob amser. Llwythwch i fyny cymaint o ffeiliau ag sydd eu hangen arnoch heb unrhyw gyfyngiad.

Dysgu mwy
share

Rhannu dogfennau

Rhannwch ddogfennau ag unrhyw un rydych chi ei eisiau trwy greu dolen. Gellir dileu'r ddolen unrhyw bryd.

Dysgu mwy
embed

Gwreiddio

Gellir cyhoeddi dogfennau mewnblanedig ar eich gwefan, blog neu unrhyw le ar y rhyngrwyd lle cefnogir tagiau HTML.

Dysgu mwy
documents

Cyhoeddi dogfennau

Oes gennych chi rywbeth defnyddiol ac eisiau ei rannu gyda'r byd? Cyhoeddwch eich gwaith, dogfennau neu ddogfennaeth a bydd pawb yn ei weld.

Dysgu mwy
forms

Cyhoeddi ffurflenni

Adeiladwch a chyhoeddwch eich ffurflenni ar-lein gydag ychydig o gliciau gan ddefnyddio ein ap creu ffurflenni greddfol a mwyaf newydd.

Dysgu mwy
organization

Sefydliadau

Creu a thrin eich sefydliad i gydweithio'n ddiogel â'ch dogfen a'ch ffurflenni gyda defnyddwyr cofrestredig eraill.

Dysgu mwy

© 2023 Aspose. All Rights Reserved